Stacks Image 289
  • Ikke nødvendig med henvisning fra lege
  • Henvisningsrett til lege, spesialist og røntgen
  • Sykemeldingsrett


Kiropraktoren er primærkontakt og det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Behandlingen er individuelt tilpasset, og vil på bakgrunn av det pasient forteller gi en undersøkelse og starte et behandlingsopplegg.

Kiropraktoren har bred kunnskap og kan henvise pasienten videre til røntgen-, CT, MR undersøkelse eller spesialist i de tilfeller hvor det er hensiktsmessig i forhold til behandling.

Kiropraktoren kan sykemelde pasienten opp til 12 uker.