Stacks Image 297


Konsultasjonstider:
40 min på nybesøk
20 min på oppfølging


Førstekonsultasjon:
Oppfølging:

600 kr
350 kr

Massasje 550 kr for 40min